Zhvillimi i Aftësive të Menaxherit/ Supervizorit

Në muajin prill, DIMENSION zhvillon trajnimin me temë “Zhvillimi i Aftësive të Menaxherit/Supervizorit” Ky trajnim synon t’i pajisë pjesëmarrësit me aftësi praktike të supervizionit/menaxhimit që secili prej tyre mund t’i…

Lexo më shumë